Biến tần YASKAWA - Kỹ Nghệ Việt
Tiếng Việt English

Dịch Vụ

Thương hiệu

Biến tần YASKAWA

Yaskawa U1000
Application: robot, crane, winder, elevator, escalator. Output 3phase: 200VAC 5.5-55Kw 400VAC: 3.9-500Kw
Yaskawa D1000
Application: robot, crane, winder, elevator, escalator. Output 3 Phase 200VAC: 5-130Kw 400VAC: 5-630Kw
Yaskawa L1000A
Application: Lift; Output 3 Phase 200VAC 1.5-45Kw; 400VAC 1.5-110Kw
Yaskawa V1000
Application: Pumb, fan, HVAC, conveyor, Output 1 Phase 230VAC, 0.1-4.0kW Output 3 Phase 200VAC, 0.1-18.5kW 400VAC, 0.2-18.5kW
Yaskawa A1000
Application: Fan, pumb, conveyor, compressor, crane.... Output 3 Phase: 200VAC, 0.4-110kW 400VAC, 0.4-630kW
Yaskawa J1000
Application: Fan, pumb, conveyor, screw feeder... Output 1 phase: 230VAC, 0.1-2.2kW Output 3 phase 200VAC, 0.1-5.5kW 400VAC, 0.2-5.5kW