CB/MCB/MCCB Schneider - Kỹ Nghệ Việt
Tiếng Việt English

Dịch Vụ

Thương hiệu

CB/MCB/MCCB Schneider

RCBO
Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.
RCCB
Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò.
MCB Acti 9 C60-DC
Bảo vệ mạng điện 1 chiều, tự động trong công nghiệp, mạch phụ trợ cho trạm trung thế, bộ nguộn, bộ xạc, bộ lưu điện, an toàn trong Hệ thống viễn thông ,sân bay, tàu cảng, hàng hải, sản xuất điện năng: Quang điện, gió, hạt nhân.
MCB C120N và C120H
MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải ngắn mạch: công nghiệp, thương mại, xây dựng, đặc biệt sử dụng trong các mô trường ô nhiễm, viễn thông, bảo vệ động cơ.
MCB iC60H và IC60L
MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải ngắn mạch: công nghiệp, thương mại, xây dựng, đặc biệt sử dụng trong các mô trường ô nhiễm, viễn thông, bảo vệ động cơ.
MCB Easy 9
Bảo vệ hệ thống điện trong trường hợp: quá tải, ngắn mạch, công nghiệp, khách sạn, nhà ở, dữ liệu trung tâm, giáo dục, y tế, sức khỏe.
MCCB Compact NS trên 630A
Dùng để đóng cắt và bảo vệ trong: tòa nhà: Khách sạn, Bệnh viện, văn phòng, mạng, dữ liệu trung tâm, công nghiệp: Khai thác mỏ và khoáng sản, ô tô, thực phẩm và đồ uống, hóa chất, năng lượng và cơ sở hạ tầng: Sân bay, dầu khí, nước, năng lượng điện, hàng hải.
MCCB Compact NSX
Bảo vệ và điều khiển mạng điện hạ thế: bảo vệ động cơ, chuyển đổi nguồn., tòa nhà thương mại, hàng hải, Dầu khí, khai thác khoáng sản, dữ liệu trung tâm, công nghiệp chế biến thép, kim loại.
MCCB EasyPact EZC
Bảo vệ hệ thống điện với điện áp lưới lên đến 415V dòng cắt ngắn mạch lên đến 50kA cho các tòa nhà, khu dân cư, công nghiệp.
Air CB MasterPact NW
Bảo vệ, đo lường và kết nối truyền thông trong mạng điện hạ thế và trong 1 số trường hợp đặc biệt: bảo vệ và chuyển nguồn máy phát, bảo vệ động cơ. Các ứng dụng đặc biệt :bạng điện 1 chiều DC. Môi trường công nghiệp bị ăn mòn cao
Air CB MasterPact NT
Bảo vệ, đo lường và kết nối truyền thông trong mạng điện hạ thế và trong 1 số trường hợp đặc biệt: bảo vệ động cơ, bảo vệ máy phát, đặc biệt dùng trong hải quân
Air CB EasyPact MVS
ACB MVS chuyên dùng để bảo vệ và đo lường mạng lưới phân phối điện như: Tòa nhà, cao ốc, khu công nghiệp, hệ thống phân phối điện ,bảo vệ máy phát, chuyển nguồn lưới điện