Contactor Schneider - Kỹ Nghệ Việt
Tiếng Việt English

Dịch Vụ

Thương hiệu

Contactor Schneider

Contactor LC1F
- Dùng trong công nghiệp, xây dựng dân dụng: Điều khiển thuận nghịch động cơ, khởi động sao tam giá, turbin gió, tủ lưu điện, lò cảm ứng... Điều khiển cả mạch điện trở, điện cảm và điện dung. Kiểm soát động cơ trong điều kiện bình thường và khắc nghiệt.
Contactor Tesys K
- Công nghiệp, cơ sở hạ tầng, cao ốc vv.. Điều khiển các hệ thống đơn giản
Contactor LC1D
- Dùng trong công nghiệp, dân dụng, xây dựng để điều khiển động cơ khởi động trực tiếp. - Đảo chiều thuận nghịch. - Khởi động sao tam giác...