Dự án Lập trình hệ thống điều khiển Mud Pump ( bơm bùn) cho giàn khoan Murmanskaya - Kỹ Nghệ Việt
Tiếng Việt English

Dịch Vụ

Thương hiệu

Dự án Lập trình hệ thống điều khiển Mud Pump ( bơm bùn) cho giàn khoan Murmanskaya

15-02-2019
Hình ảnh tổng quan giàn khoan

 

Hệ thống Mud Pump ( bơm bùn )

 

Nạp chương trình cho PLC
Cụm Vi xử lý PLC Allen-Bradley
Puly Mud Pump