Nâng cấp hệ thống thoát nước Trạm Rạch Lăng - Kỹ Nghệ Việt
Tiếng Việt English

Dịch Vụ

Thương hiệu

Nâng cấp hệ thống thoát nước Trạm Rạch Lăng

13-02-2019
Màn hình giám sát hệ thống
Màn hình giám sát hệ thống

 

Đấu nối tủ điện điều khiển

 

Tủ điện điều khiển

 

Bàn điều khiển hệ thống