Bệnh viện đa khoa Đồng Nai - Kỹ Nghệ Việt
Tiếng Việt English

Dịch Vụ

Thương hiệu

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

30-06-2016

 

 

Bên ngoài công trình
Hệ thống bồn chứa
Màn hình HMI giám sát hệ thống

 

Tủ điện điều khiển

 


Thông tin khác